23
  cze
  2015
  0

  Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej

  Walne zgromadzenia spółek akcyjnych, zwłaszcza tych notowanych na GPW, są wydarzeniami nie tylko wewnątrzkorporacyjnymi, ale często również medialnymi. Na walnych zgromadzeniach zapadają najważniejsze decyzje związane ze spółką, w tym decyzje personalne czy też dotyczące np. wypłaty dywidendy. Kto zatem ma prawo wziąć udział w walnym zgromadzeniu spółki publicznej? Z praktyki wynika, że odpowiedź na niniejsze pytanie nie jest jednoznaczna.

  Czytaj dalej

  1
  cze
  2015
  2

  Spory sądowe w branży budowlanej

  W branży budowlanej sukces związany z zawarciem i realizacją kontraktu często wiąże się z koniecznością dochodzenia zapłaty wynagrodzenia na drodze sądowej. Niechlubnym przykładem są tutaj firmy zaangażowane w budowę stadionów na Euro 2012 czy infrastruktury drogowej. Wiele z nich albo do dzisiaj nie otrzymało umówionego wynagrodzenia i dochodzi zapłaty w sądzie albo musiało iść na dalekie ustępstwa w celu polubownego wyegzekwowania choćby części należnej im kwoty. I nie mówimy tutaj o sytuacjach upadłości np. inwestora – takie przypadki to odrębny temat. Te bolączki dotyczą „standardowych” kontraktów budowlanych, za wykonanie których firmy budowlane nie otrzymują umówionego wynagrodzenia, mimo że inwestycja jest zrealizowana, a inwestor istnieje i jest wypłacalny.

  Czytaj dalej

  15
  maj
  2015
  1

  Sponsoring sportowy w branży budowlanej

  Na sponsoringu sportowym korzystają wszyscy – zarówno podmioty sponsorowane, jak i sami sponsorzy. Badania ekonomiczne potwierdzają, że sport to jeden z najbardziej atrakcyjnych sponsoringowo obszarów dla biznesu, a firmy inwestujące w sponsoring osiągają wysoki zwrot przeznaczonych na to środków. Także w sferze fiskalnej sponsoring jest korzystny i może być wykorzystany przez sponsora do optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT. Należy pamiętać, że inwestując w sponsoring np. 5 tyś. złotych, realnie wydajemy 3,3 tyś. złotych, czyli o 34% mniej! 

  Czytaj dalej

  17
  lut
  2015
  1

  Zapraszam na szkolenie „Prawo w fotografii”

  Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam na organizowane przeze mnie i moją kancelarię szkolenie PRAWO W FOTOGRAFII. Szkolenie odbędzie się w dniu 12 maja 2015 roku w Warszawie. Na szkoleniu, wykorzystując doświadczenie zdobyte przy obsłudze agencji fotograficznych i reklamowych, indywidualnych fotografów, modeli oraz modelek, jak też osób udostępniających swój wizerunek w inny sposób, np. w ramach umów sponsorskich, w sposób syntetyczny przybliżymy najważniejsze problemy praktyczne prawa autorskiego i prawa do wizerunku w fotografii. W celu uzyskania większej ilości informacji, zapraszam na stronę GJ Legal.

  Czytaj dalej

  7
  sty
  2015
  3

  O zakładach bukmacherskich jeszcze słów kilka…

  Na łamach Gazety Prawnej (nr 252 z dnia 31 grudnia 2014 – 1 stycznia 2015) ukazał się mój wywiad na temat funkcjonowania rynku zakładów bukmacherskich w Polsce. Pełna treść wywiadu dostępna jest w serwisie internetowym GP.

  W wywiadzie omawiam kwestie prawne związane z prowadzeniem działalności bukmacherskiej w Polsce, w tym również rygory ustawy o grach hazardowych. Wskazuję także na absurdy obowiązującej regulacji, jak też jej konsekwencje w sferze sponsoringu sportowego. Zapraszam do lektury wywiadu, jak również opublikowanego już na blogu artykułu pt. Nielegalne zakłady bukmacherskie.

  30
  gru
  2014
  3

  Opodatkowanie sponsoringu: rzeczywisty koszt mniejszy niż poczyniona inwestycja

  Biznesowe zalety sponsoringu sportowego są niepodważalne. Sponsoring jest efektywnym narzędziem marketingowym, które w długiej perspektywie przynosi wymierne korzyści nie tylko sponsorowanemu, ale również sponsorowi. Także w sferze fiskalnej sponsoring jest korzystny i może być wykorzystany przez sponsora do optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT. Należy pamiętać, że inwestując w sponsoring np. 5 tyś. złotych, realnie wydajemy 3,3 tyś. złotych, czyli o 34% mniej!

  Czytaj dalej

  17
  gru
  2014
  3

  Nielegalne zakłady bukmacherskie

  Według różnorakich badań rynek zakładów bukmacherskich w Polsce jest wart ok. 5 mld złotych. 90% tego rynku stanowią bukmacherzy prowadzący działalność w sposób niezgodny z polskim prawem. Pomimo że przepisy obowiązują, to nie są egzekwowane, co w konsekwencji powoduje, że funkcjonują dwa standardy dla prowadzących działalność gospodarczą w tej branży. Jeden standard dotyczy bukmacherów działających legalnie i charakteryzuje się rygoryzmem ustawy o grach hazardowych. Jest też drugi standard dla bukmacherów zagranicznych, którzy może i powinni stosować się do obowiązujących w Polsce ograniczeń, ale w praktyce, ze względu na brak egzekwowania przepisów, działają w dowolny i nieskrępowany sposób.

  Czytaj dalej

  15
  gru
  2014
  4

  Sponsoring sportowy

  Na sponsoringu w branży sportowej korzystają wszyscy – zarówno podmioty sponsorowane, jak i sami sponsorzy. Badania ekonomiczne potwierdzają, że sport to jeden z najbardziej atrakcyjnych sponsoringowo obszarów dla biznesu, a firmy inwestujące w sponsoring otrzymują wysoki zwrot przeznaczonych na to środków.

  Żeby sponsoring funkcjonował poprawnie nie wystarczy jedynie opracować go pod względem marketingu i PR. Należy również zawrzeć odpowiednią umowę, która będzie stanowić ramy formalne współpracy sponsora i sponsorowanego. Czytaj dalej

  17
  lis
  2014
  4

  Opodatkowanie sportowców

  Przepisy dotyczące opodatkowania sportowców są niejednolite i niejednoznaczne. Organy podatkowe stosują interpretację, wedle której na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie usług sportowych powinno być kwalifikowane jako działalność wykonywana osobiście, objęta podatkiem progresywnym według skali 18% i 32%. Tym samym organy odmawiają racji stanowisku, zgodnie z którym świadczenie usług sportowych może być traktowane jak działalność gospodarcza opodatkowana 19-procentowym podatkiem liniowym.

  Czytaj dalej