17
lut
2015
1
Prawo w fotografii

Zapraszam na szkolenie „Prawo w fotografii”

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam na organizowane przeze mnie i moją kancelarię szkolenie PRAWO W FOTOGRAFII. Szkolenie odbędzie się w dniu 12 maja 2015 roku w Warszawie. Na szkoleniu, wykorzystując doświadczenie zdobyte przy obsłudze agencji fotograficznych i reklamowych, indywidualnych fotografów, modeli oraz modelek, jak też osób udostępniających swój wizerunek w inny sposób, np. w ramach umów sponsorskich, w sposób syntetyczny przybliżymy najważniejsze problemy praktyczne prawa autorskiego i prawa do wizerunku w fotografii. W celu uzyskania większej ilości informacji, zapraszam na stronę GJ Legal.

O czym będzie?

Wykorzystując doświadczenie zdobyte przy obsłudze agencji fotograficznych i reklamowych, indywidualnych fotografów, modeli oraz modelek, jak też osób udostępniających swój wizerunek w inny sposób, np. w ramach umów sponsorskich, w sposób syntetyczny przybliżymy najważniejsze problemy praktyczne prawa autorskiego i prawa do wizerunku w fotografii.

Szkolenie jest skierowane do:

 • fotografów
 • agencji reklamowych
 • agencji fotograficznych
 • modeli lub modelek
 • sportowców
 • sponsorów
 • wszystkich podmiotów korzystających z fotografii

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Opierając się na przykładach omówimy podstawowe konstrukcje prawa autorskiego i prawa do wizerunku oraz otaczające je mity i przekłamania.
 • Zwrócimy uwagę na najbardziej typowe – choć często nieświadome – przypadki naruszeń tych praw.
 • Wyjaśnimy podstawowe kwestie wiążące się z konstruowaniem umów dotyczących praw autorskich i prawa do wizerunku – w tym zwłaszcza najbardziej typowe i najczęściej powtarzające się błędy.
 • Omówimy kwestie naruszeń praw do fotografii – dotyczące zarówno tego, jak można bronić się przed naruszeniami praw autorskich, ale też jak odpierać zarzuty o naruszenie praw osób trzecich.

Kwestie organizacyjne

 • szkolenie odbędzie się w dniu 12 maja 2015 roku w Warszawie (konkretne miejsce zostanie wskazane co najmniej na 14 dni przed datą szkolenia)
 • koszt szkolenia wynosi 300,00 złotych netto od osoby
 • zapisy na szkolenie odbywają się mailowo na adres: [email protected], lub telefonicznie: +48515705006
 • po dokonaniu zgłoszenia mailowego lub telefonicznego uczestnik musi wypełnić zgłoszenie i zaakceptować regulamin
 • termin na zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu upływa w dniu 20 kwietnia 2015 roku
 • szkolenie zostanie zorganizowane wyłącznie, jeśli zgłosi się na nie odpowiednia liczba chętnych
 • uczestnicy zostaną poinformowani o dokładnym miejscu szkolenia co najmniej na 14 dni przed datą szkolenia

 

Oferta szkolenia w formacie PDF – do pobrania.

Regulamin szkolenia – do pobrania.

 

Plan szkolenia

9:00-9:30 Rejestracja uczestników

9:30-10:45 Prawo autorskie w fotografii

 • fotografia jako utwór
 • fotograf jako twórca i współtwórca – model/modelka i inne osoby jako współtwórcy
 • autorskie prawa osobiste do fotografii, czyli silna ochrona twórcy
 • autorskie prawa majątkowe do fotografii
 • fotografia a inne prawa – wykorzystanie produktów ze znakiem towarowym w fotografii, fotografowanie utworów, fotografowanie budynków (property release)
 • stocki/banki zdjęć – problemy prawne
 • przypadki krańcowe – fotografia produktowa
 • specyfika korzystania z fotografii w różnych rodzajach mediów – media tradycyjne, internet, media społecznościowe

10:45-11:00 Przerwa kawowa

11:00-12:15 Umowy – rodzaje, prawidłowe konstruowanie, najczęstsze błędy

 • możliwości korzystania z utworów pomimo braku umowy – uprawnienia modela/modelki/innych osób
 • dokonywanie zmian w utworach przez inne osoby (w tym modeli/modelki)
 • umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe a umowy licencyjne
 • najczęstsze błędy popełniane przy konstruowaniu umów prawno-autorskich
 • konsekwencje wadliwości umów lub niezachowania właściwej formy

12:15-12:30 Przerwa kawowa

12:30-13:45 Umowy o korzystanie z wizerunku (model release)

 • wizerunek – zgoda na korzystanie z wizerunku, dopuszczalność wykorzystania bez zgody
 • model release/umowa o korzystanie z wizerunku – czy warto podpisywać, jak konstruować, najczęstsze błędy, główne ryzyka
 • wizerunek małoletnich
 • umowy komercyjne a umowy TFP – specyfika i różnice w kontekście korzystania z wizerunku
 • konsekwencje naruszenia prawa do wizerunku
 • środki ochrony przysługujące w razie naruszenia prawa do wizerunku
 • cofnięcie zgody na korzystanie z wizerunku.

13:45-14:00 Przerwa kawowa

14:00-15:15 Naruszenie praw przez fotografa a naruszenie praw fotografa

 • naruszenia praw autorskich
 • możliwość naruszenia w fotografii przedmiotów ochrony innych dziedzin prawa – np. znaków towarowych lub naruszenia przepisów o nieuczciwej konkurencji
 • roszczenia w przypadku naruszeń
 • dowody na wykazanie naruszenia.
 • ochrona przed naruszeniami (także dokonywanymi w internecie) oraz minimalizowanie ryzyka naruszeń
 • „wycena” roszczeń
 • czy i kiedy warto walczyć o swoje prawa

Skomentuj