Jakub Pietrasik, radca prawny

Jakub Pietrasik

radca prawny 

wykształcenie i praca

Jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyłem z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Kurs Prawa Brytyjskiego i Europejskiego organizowany przez Uniwersytet w Cambridge.

Doświadczenie zdobywałem w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Obecnie współpracuję z kancelarią WOLF THEISS, w której współtworzę dział nowych technologii i spółek przemysłowych. Przez lata prowadziłem również profesjonalną agencję menadżerską obsługującą siatkarzy i rynek siatkarski.

Nowe technologie i własność intelektualna

Specjalizuję się w prawie własności intelektualnej. Reprezentuję spółki z branży nowych technologii, w tym spółki przemysłowe, produkcyjne i start-upy. Doradzam między innymi dostawcom specjalistycznych innowacyjnych produktów, agencjom reklamowym, programistom, dostawcom aplikacji mobilnych, firmom z branży budowlanej i spożywczej.

Opracowuję umowy wdrożeniowe, umowy rozwoju oprogramowania, umowy serwisowe, umowy utrzymania, umowy licencyjne, umowy o zachowanie poufności (NDA). Doradzam z zakresu transferu technologii lub know-how oraz komercjalizacji praw własności intelektualnej. Uczestniczę również w opracowywaniu oraz negocjowaniu umów na projekty B+R, jak również doradzam w zakresie podziału praw własności intelektualnej w ramach projektów B+R.

Prawo budowlane

Świadczę usługi prawne dla przedsiębiorców – w pełnym zakresie związanym z działalnością gospodarczą. Obsługuję zarówno klientów indywidualnych, jak i spółki kapitałowe, w tym spółki notowane na GPW. 

Specjalizuję się w prawie budowlanym i nieruchomości. Obsługuję inwestorów, wykonawców i podwykonawców budowlanych, jak również architektów i biura projektowe. Reprezentuję klientów przed sądami powszechnymi oraz arbitrażowymi. Posiadam doświadczenie w sporach budowlanych, w tym związanych m.in. z wykonaniem infrastruktury stadionowej na Euro 2012. Obsługuję podmioty z branży budowlanej na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Zajmuję się również zagadnieniami najmu komercyjnego.