28
gru
2016
0

Wygrana sprawa dotycząca przyznania wcześniejszej emerytury kolejowej

Szeroko rozumiane prawo pracy wchodzi w zakres świadczonej przeze mnie indywidualnie oraz w ramach kancelarii GJ Legal obsługi prawnej przedsiębiorców. W ostatnim czasie miałem okazję zajmować się dość nietypową sprawą dotyczącą wcześniejszej emerytury „kolejowej” jednej z osób powiązanych z klientem biznesowym – z sukcesem!

Sprawa dotyczyła zastosowania przelicznika lat pracy w zawodzie kolejarza zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych, a dokładnie w związku z art. 43 ust. 2, zgodnie z którym: „Każdy pełny rok zatrudnienia na kolei na parowym, spalinowym lub elektrycznym pojeździe trakcyjnym, w drużynach konduktorskich oraz na stanowiskach manewrowych lub ustawiaczy liczy się jako 14 miesięcy zatrudnienia na kolei”.

Wbrew stanowisku ZUS-u, sąd uznał moją argumentację, iż powołany korzystny przelicznik nie dotyczy wyłącznie emerytury kolejowej sensu stricte w rozumieniu ustawy, ale stosuje się go również do innych rodzajów wcześniejszych emerytur, w tym również do emerytury przyznawanej pracownikom kolei na podstawie art. 184 ustawy, tj. dla  ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 roku. Ponadto, sąd potwierdził, że przelicznik z art. 43 ust. 2 ustawy stosuje się nie tylko do osób, które są pracownikami kolei w chwili przejścia na emeryturę – ale również do osób, które w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego wykonują całkowicie inny zawód.

Rozstrzygnięcie w omawianej sprawie należy uznać za precedensowe. Praktyka ZUS jednoznacznie bowiem pokazuje, że ZUS stosuje niekorzystne dla pracowników kolei zasady i konsekwentnie odmawia stosowania przelicznika, iż każdy pełny rok na kolei liczy się jako 14 miesięcy. Tym bardziej wyrok należy zakwalifikować jako sukces oraz zachętę dla innych do ubiegania się o swoje prawa.

Skomentuj