Category

Prawo gospodarcze

15
maj
2019
0

Brak współdziałania zamawiającego z architektem

W naszej praktyce często spotykamy się z problemem, iż zamawiający – z różnych przyczyn – uchyla się od współpracy z architektem. Nawet przy bardzo szczegółowo opisanym przedmiocie umowy w toku jej wykonywania niemal zawsze rodzą się kwestie wymagające uzgodnienia. Jakie uprawnienia przysługują architektowi w takich sytuacjach?